logga

Ett entreprenadföretag som har lokalkontor över hela Norden och arbetar med komplicerade ledningsbyggnadstjänster måste ha detaljkontroll på alla delar av verksamheten. Grunden är ett anpassat affärssystem som hanterar komplicerade projekt, kombinerat med smidiga stödfunktioner för kommunikation, marknadsföring och säkerhet.

Reimer IT har varit med under hela Styruds tillväxt, och successivt utvecklat de nya system som krävts. Förutom ansvar för all utrustning, nätverk, lokal serverdrift och förebyggande underhåll har vi skapat smarta rutiner på en rad områden, t ex vid nyanställningar där allt som behövs i form av dator, telefon och abonnemang, GPS osv rekvireras snabbt och enkelt. På några få dagar är allt klart, inklusive den utbildning som kan behövas.

Styrud är ett marknadsinriktat företag och därför ingår givetvis uppbyggnad och drift av CRM-system och webbplats i vårt åtagande.

Styrud har valt en systemlösning som bygger på fjärrskrivbord, vilket gör att alla program – löneprogram, Office-paket, projekthantering osv – uppdateras och hanteras centralt. Rationellt och kostnadseffektivt!

Reimer IT svarar även för löpande support till användarna (på plats eller via fjärrsupport) och ser till att säkerheten är hög. Bland annat kontrollerar vi löpande att rätt personer har tillgång till rätt information.

0322-64 40 70

INFO@REIMERIT.SE
 SVEAGATAN 1, 441 32 ALINGSÅS